Οι βασικες αρχες του Pilates

Οι βασικές αρχές του Pilates

Συγκέντρωση: Δέσμευση του μυαλού για το τι κάνει το σώμα.

Έλεγχος: Συνδυασμός μυαλού σώματος που εξασφαλίζει ότι οι κινήσεις δε θα είναι άτσαλες ή τυχαίες.

Κέντρο: Δουλειά που ξεκινά από ένα δυνατό κέντρο.

Αναπνοή: Πραγματώνεται στο rib cage.

Ευθυγράμμιση: Συναίσθηση του πού βρίσκονται τα μέλη μου σε σχέση με το χώρο.

Ροή: Κίνηση αργή, με χάρη.

Ακρίβεια:  Κίνηση με εξοικονόμηση ενέργειας, ακριβής και εύστοχη.

Αντοχή:  Προσθήκη έντασης για να χτίσουμε αντοχή όταν είμαστε έτοιμοι.

Χαλάρωση:  Μαθαίνουμε πώς να απελευθερώνουμε τη μυϊκή ένταση και να μην     περνάμε στην υπερκόπωση των μυών.

Σας περιμένουμε για ένα δοκιμαστικό μάθημα!

Αλεξάνδρα Ρωσσοπούλου

Leave your thought